Collaborative
Expertise

01

Ποιοι είμαστε

Το έργο Augmented Assessment υποστηρίζεται και προωθείται από μια ομάδα οργανισμών και θεσμικών φορέων που διαθέτουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης.

Διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες ενώνουν τις δυνάμεις τους με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα και με δημόσια ιδρύματα για να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν καινοτόμες και πρακτικές λύσεις.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

02

Οι Εταίροι

Logo_Auth_512
CEI
porto
cpi

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1925. Η δομή του, το εύρος των δραστηριοτήτων του και το μέγεθός του το καθιστούν το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Περισσότεροι από 95.000 φοιτητές σπουδάζουν στις 41 σχολές του Πανεπιστημίου και ο αριθμός του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ανέρχεται σε περίπου 3.000 άτομα.

Το ΑΠΘ έχει αποφασίσει να υλοποιήσει προγράμματα δια βίου μάθησης, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας για διδασκαλία, κατάρτιση και εξειδίκευση. Έτσι, η Σύγκλητος αποφάσισε (κατά την υπ' αριθμ. 2827/3-11-10 συνεδρίασή της) τη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης, η οποία ασχολήθηκε διεξοδικά με το θεσμικό πλαίσιο, τη διεθνή και εθνική εμπειρία, το σκοπό και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από το ΑΠΘ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η λειτουργία αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με την εκπαίδευση, καθώς στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης ότι τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης πρέπει να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο που θα εγγυάται την υψηλή ποιότητα των σπουδών, τη συμβατότητά τους με το ρόλο που ανατίθεται στα δημόσια πανεπιστήμια, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του περιεχομένου των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και τη διασφάλιση της αναγνώρισης των αποκτηθέντων τίτλων σπουδών και τη διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων.

 

Το Τμήμα Χημείας έχει σχεδόν 500 φοιτητές και 98 μέλη προσωπικού και είναι απολύτως κατάλληλο για το συντονισμό ενός έργου που αφορά τα "Bologna Tools", δεδομένου ότι διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία σε πολυμερείς συνεργασίες και προγράμματα κινητικότητας Erasmus, ενώ έχει στενές σχέσεις με την ελληνική αγορά εργασίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια το ΑΠΘ έχει συμμετάσχει σε 491 έργα που αφορούν στην εκπαίδευση.

Athens Lifelong Learning Institute

Το Athens Lifelong Learning Institute είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό ινστιτούτο με έδρα την Αθήνα. Έχει ως αποστολή την προώθηση και ενίσχυση των διαδικασιών καινοτομίας κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, της κοινωνίας της γνώσης και της κοινωνικής ένταξης.

Το Athens Lifelong Learning Institute επιδεικνύει ενεργό ενδιαφέρον για μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διακρίσεις και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει επιχειρήσει μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης να περιορίσει τις επιπτώσεις τους.

Το Athens Lifelong Learning Institute συμβάλλει στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα μέσω δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, δημιουργίας προγραμμάτων ανοικτής εκπαίδευσης, συνεργασίας με προηγμένους επιστημονικούς οργανισμούς και διοργάνωσης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και έργων που συμβαδίζουν με τις νέες εξελίξεις, τις κοινωνικές απαιτήσεις και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και υποστηρίζει την πεποίθηση ότι η μάθηση που ανταποκρίνεται σε πραγματικά προβλήματα και οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας εμπνέουν την περιέργεια και βελτιώνουν τη μαθησιακή ικανότητα.

Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι

Το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (UH) είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ίδρυμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στη Φινλανδία, μια διεθνής επιστημονική κοινότητα 40 000 φοιτητών και ερευνητών. Το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι είναι επίσης ένα από τα καλύτερα διεπιστημονικά ερευνητικά πανεπιστήμια στον κόσμο και είναι το μοναδικό φινλανδικό πανεπιστήμιο που κατατάσσεται σταθερά στις 100 πρώτες θέσεις της διεθνούς κατάταξης των πανεπιστημίων.

Το 2018, το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι κατέλαβε την 57η θέση στην κατάταξη της Σαγκάης, την 99η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων Times Higher Education και την 79η θέση στην κατάταξη της Ταϊβάν (NTU).

Το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι αναζητά λύσεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις και δημιουργεί νέους τρόπους σκέψης. Μέσω της δύναμης της επιστήμης, το Πανεπιστήμιο συμβάλλει στην κοινωνία, την εκπαίδευση και την ευημερία από το 1640. Η διεθνώς καταξιωμένη και ιδιαίτερα επιτυχημένη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι είναι η κορυφαία μονάδα έρευνας και διδασκαλίας της Φινλανδίας στις Επιστήμες της Αγωγής και στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών.

Το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι έχει περίπου 40 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και υπολοίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με βάση την έρευνα και περίπου 30 χρόνια εμπειρίας στην προσφορά προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων. Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι διεξάγει έρευνα σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη μάθηση. Η Σχολή στοχεύει στην αύξηση του κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 2007 και προήλθε από το Cyprus College, το οποίο ιδρύθηκε το 1961. Με ιστορία άνω των 60 ετών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξελιχθεί σε ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα στην περιοχή. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε πέντε Σχολές με αποστολή να εκπαιδεύει τους φοιτητές για επιτυχημένη σταδιοδρομία και επιτυχία στη ζωή, να κατανοεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και να δημιουργεί γνώση μέσω της έρευνας και της καινοτομίας.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο και την Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από το QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars), το οποίο κατατάσσει πολλά από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη. Επίσης, η ένταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην κατάταξη Times Higher Education University Impact Rankings σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία.

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική ηγεσία, την ειδική (συμπεριληπτική) εκπαίδευση και τις τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας. Τόσο για διδακτικούς όσο και για ερευνητικούς - εθνικούς και διεθνείς - σκοπούς, το Τμήμα συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό επιστημόνων, ερευνητών από το χώρο της εκπαίδευσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το Παιδαγωγικό Τμήμα στελεχώνεται από διακεκριμένο προσωπικό (ΔΕΠ και ειδικό διδακτικό προσωπικό), με σημαντική εθνική και διεθνή δραστηριότητα στους τομείς των Επιστημών της Εκπαίδευσης, καθώς και δημόσια παρουσία στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Κύπρου.

Από την ίδρυσή του, το Τμήμα εστιάζει στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, επιδιώκοντας την προετοιμασία επαγγελματιών και ερευνητών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Παράλληλα με τη συμμετοχή τους σε πολλά ευρωπαϊκά και τοπικά ερευνητικά προγράμματα και την εμπλοκή τους σε πληθώρα δραστηριοτήτων, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμβάλλουν ενεργά στην εκπλήρωση του οράματος του Τμήματος για ανθρωπιστική εκπαίδευση και ερευνητική αριστεία.

Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra - Ομάδα διαδραστικών και κατανεμημένων τεχνολογιών για την εκπαίδευση

Η ομάδα TIDE (Interactive & Distributed Technologies for Education) είναι μέρος του Τμήματος ΤΠΕ και της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra της Βαρκελώνης. Το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στη Βαρκελώνη, το οποίο ιδρύθηκε το 1990 και ξεχωρίζει για την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και της διεθνούς προβολής του.

Το TIDE έχει εξειδίκευση στην έρευνα γύρω από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εφαρμογών μάθησης που υποστηρίζονται από την τεχνολογία, το μαθησιακό σχεδιασμό, την ανάλυση για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, τα (συν)συγγραφικά και κοινωνικά εργαλεία, τη συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη υπολογιστών, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, την κινητή μάθηση, τα εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων και αξιολόγησης, τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και καινοτομίας. Η ομάδα διευθύνεται από έναν καθηγητή και μια ομάδα μελών που περιλαμβάνει ανώτερους και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, έναν προγραμματιστή, διδακτορικούς φοιτητές και βοηθούς έρευνας.

Το TIDE έχει αναπτύξει έναν αριθμό εκπαιδευτικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα για την εκπαιδευτική κοινότητα και έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την προσφορά εργαστηρίων και μαθημάτων ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς.

Ιστοσελίδα: https://www.upf.edu/web/tide

Πολυτεχνείο του Πόρτο

Το Πολυτεχνείο του Πόρτο (P. Porto) είναι η μεγαλύτερη και μία από τις πιο δυναμικές πολυτεχνικές σχολές της χώρας. Αναδεικνύεται πρώτο στην κατάταξη των πολυτεχνείων και, μαζί με άλλα μεγάλα πανεπιστήμια, βρίσκεται στην ανώτερη κατηγορία της εθνικής κατάταξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Πολυτεχνείο Porto περιλαμβάνει 8 σχολές, περισσότερες από 20 ομάδες δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και κατέχει την καλύτερη θέση στις διεθνείς επιστημονικές κατατάξεις στην Πορτογαλία.

Η Σχολή Λογιστικής και Επιχειρήσεων του Πόρτο (ISCAP) βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πανεπιστημιούπολη, προσφέροντας στους 4800 φοιτητές της μια σειρά από καινοτόμα προγράμματα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Το ISCAP έχει εμπειρία στην καινοτομία στη μάθηση και δημιουργήθηκε για να ασχοληθεί με την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ηλεκτρονική μάθηση για τη βελτίωση των μεθόδων του διδακτικού προσωπικού του μέσω της χρήσης τεχνολογιών (οι διδάσκοντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το Moodle για την υποστήριξη των μαθημάτων μέσα στην τάξη). Το ISCAP ήταν η πρώτη Σχολή στο Πολυτεχνείο .Porto που προσέφερε ένα μεταπτυχιακό μάθημα b- learning και διαδικτυακά σεμινάρια, ως απόδειξη της εμπειρίας καθώς και της προθυμίας και της δέσμευσής της για καινοτομία στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως μορφής.

The Centre for Intercultural Studies (CEI) of ISCAP-P.Porto develops applied and fundamental research, co-operating with other national and international institutions in scientific, technical and cultural projects. CEI’s designation and goals comprehend the whole interdisciplinary field generated within its 3 main research lines: intercultural theories and practices, intercultural communication, and intercultural business. With over 50 members, CEI has been responsible for countless conferences, publications, projects, mobilities, and research grants, and is the home of the E–Journal of Intercultural Studies. CEI also provides international programs on Cultural Resources for Business and on Science, Entrepreneurship and Innovation (Post-Grad), as well as on Intercultural Studies for Business (MA), with the support of multiple open online resources for teaching and research. Visit: www.iscap.ipp.pt/cei

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι δημόσιος φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΙΕΠ είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το ΙΕΠ είναι επίσης υπεύθυνο για την ανάπτυξη του επίσημου προγράμματος σπουδών και την έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και των εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ) ιδρύθηκε το 1972 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και άρχισε να λειτουργεί το 1973 με στόχο να γίνει "ένα κέντρο όπου το ίδιο το επάγγελμα αναλαμβάνει την κριτική των δραστηριοτήτων του και όπου γίνεται συνεργατική εργασία από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας του συστήματος, είτε ασχολούνται με τη διδασκαλία στην τάξη, είτε με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, είτε με εποπτικούς ρόλους, είτε με τη διοίκηση της εκπαίδευσης". (Weddell, έκθεση της UNESCO 1971, σ. 14, §3.9)

Αποστολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ο καθορισμός πλαισίου για τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και η προώθηση οριζόντιων θεμάτων εκπαιδευτικής προτεραιότητας, βελτιώνοντας το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα με το ευρύτερο διεθνές, ευρωπαϊκό και τοπικό πλαίσιο. Επιπλέον, συμβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα και τις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (Αύγουστος 2015 και Ιούλιος 2017), το ΠΙΚ είναι η επίσημη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας που διαχειρίζεται την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Διεξάγει κάθε χρόνο μια σειρά από προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων κεντρικών εκπαιδεύσεων μεγάλης κλίμακας και προγραμμάτων σε σχολεία. Έχει αναπτύξει δομές και διαδικασίες που επιτρέπουν την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων του σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Παράλληλα, αναπτύσσει διαδικτυακά περιβάλλοντα, ψηφιακά εργαλεία και περιεχόμενο προκειμένου να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Μέσω της έρευνας καθώς και της εκπροσώπησης σε ομάδες εργασίας και εμπειρογνωμοσύνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΠΙΚ συμβάλλει στις συστάσεις πολιτικής για το Υπουργείο. Παράλληλα, έχει στενή συνεργασία με τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, καθώς και με πανεπιστήμια και άλλους επαγγελματικούς φορείς στο εξωτερικό.

Εθνικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Πορτογαλίας

Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (CNE) της Πορτογαλίας είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο για εκπαιδευτικά θέματα, ο πρόεδρος του οποίου εκλέγεται από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο.

Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση γνωμοδοτήσεων, δηλώσεων και συστάσεων για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που μπορεί να προταθούν από την κυβέρνηση ή το Κοινοβούλιο. Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο διαμορφώνει απόψεις και γνωμοδοτεί για ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών θεμάτων, με στόχο την προώθηση της συμμετοχής όλων των φορέων της εκπαίδευσης στην επιδίωξη μιας ευρείας συναίνεσης για την εκπαιδευτική πολιτική.

Εκτός από την έκδοση γνωμοδοτήσεων, η ανεξαρτησία και η αυτονομία του εκφράζονται, κυρίως, με τη διαμόρφωση της δικής του ατζέντας, μέσω του καθορισμού των τομέων παρέμβασης που θεωρεί θεμελιώδεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την εκπόνηση συστάσεων. Η αποστολή του εκπληρώνεται επίσης μέσω μιας σειράς άλλων δραστηριοτήτων, δηλαδή της διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρίων, της διεξαγωγής μελετών και της ακρόασης εμπειρογνωμόνων.

Το πολυετές σχέδιο δραστηριοτήτων της CNE για την περίοδο 2018-2021, το οποίο σχεδιάζει δράσεις και δραστηριότητες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την εθνική εκπαιδευτική κατάσταση, τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει η κυβέρνηση, την εκφρασμένη επιθυμία να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ και τους τεχνολογικούς και επιστημονικούς μετασχηματισμούς που αναμένονται. Καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν καθώς και τις δραστηριότητες που πρέπει να αναπτυχθούν.

Scroll to Top