Askel kohti tasavertaista arviointia

Representaatio, multimodaalisuus ja immersiiviset teknologiat
01
Lähtökohdat

Laaja-alainen arviointi

Augmented Assessment -hankkeen tavoite on tarttua haasteisiin vasta maahan muuttaneiden oppilaiden osaamisen arvioinnissa luonnontieteiden ja matematiikan aloilla, hyödyntämällä arvioinnissa lisättyä todellisuutta

Lisätyn todellisuuden työkalupakki

Olemme yhteistyökumppaneidemme kanssa kehitelleet innovatiivisen laajennetun työkalupakin – verkkokirjaston – laaja-alaisen arvioinnin tueksi.

Koulutus

Hankkeeseen sisältyy opettajille suunnattu koulutuskurssi, joka tarjoaa tarvittavat teoreettiset ja käytännön tiedot vasta maahan muuttaneiden oppilaiden aikaisemman osaamisen arvioimiseksi.

02
Nykytilanne

Haastavat olosuhteet

Kielitaito

Yksikieliset käytänteet ja koulutuspolitiikka

Euroopassa on pitkään tunnistettu maahanmuuttajien integraatioon ja inkluusioon liittyviä haasteita. Näitä haasteita ovat mm. Eurooppalaisten koulujärjestelmien yksikieliset käytänteet ja yksikielisyyspolitiikka. Koulukielen sujuvuus usein määrittää maahanmuuttajaoppilaiden koulumenestystä silloinkin, kun kieli ei ole oppiaineen keskiössä - kuten esimerkiksi matematiikan ja ympäristöopin oppiaineissa.

Järjestelmän luontaiset rajoitukset

Kadonnut käännöksessä

Vastasaapuneet maahanmuuttajat, joilla on erittäin rajallinen koulun kielen kielitaito, eivät usein löydä sopivia kanavia kommunikoida ja osoittaa osaamistaan opettajilleen. Kommunikaatioon liittyvien ongelmien ratkaiseminen mahdollistaa näiden oppilaiden tarkemman arvioinnin, ja heidät voidaan siten sijoittaa heidän todellista osaamistaan vastaavalle luokka-asteelle maahan saapumisen yhteydessä.

Kohti parempaa tulevaisuutta

Osallisuus ja moninaisuus

Tutkimukset ovat tehneet näkyväksi useita vasta maahan muuttaneiden oppilaiden osallistamiseen liittyviä haasteita. Näihin haasteisiin sisältyy mm. oppilaiden sijoittaminen heille sopimattomille luokka-asteille, opettajien puutteellinen tuki ja koulutus moninaisen oppilasaineen kanssa toimimiseen, ja monikielisten oppilaiden kielellisiin tarpeisiin vaikeasti mukautettavat koulun käytänteet. Näihin kehityskohtiin tarttumalla Augmented Assessment helpottaa ja sujuvoittaa maahanmuuttajaoppilaiden osallistamista ja madaltaa oppilaiden kynnystä osallistua luokan arkeen.

04
Ratkaisu

Lisätty Todellisuus

Hankkeessa vastataan edellä mainittuihin haasteisiin yhdistämällä matematiikalle ja luonnontieteille luontainen tapa kuvata ilmiöitä visuaalisesti ja immersiivisille teknologioille ominainen multimodaalisuus.

Vastauksemme haasteisiin on inkluusiota edistävä lähestymistapa, jossa yhdistyvät visuaaliset esitystavat, multimodaaliset arviointimenetelmät ja mukaansatempaava teknologia matematiikan ja tiedeaineiden aloilla.
█ visuaaliset esitykset,
█ multimodaalinen arviointi ja
█ mukaansatempaava teknologia
matematiikan ja tiedeaineiden aloilla.

05
Projektissa Mukana

Yhteistyökumppanit

Logo_Auth_512
CEI
porto
cpi
Scroll to Top