Yhteistyötä ja Asiantuntijuutta

01

Projektissa Mukana

Augmented Assessment-hanketta tukee ja edistää joukko yhdistyksiä ja instituutioita, joilla on moninaista osaamista ja asiantuntemusta.

Kansainvälisesti tunnustetut yliopistot ja tutkimusryhmät yhdistävät voimansa sosiaali- ja koulutusalalla toimivien kansalaisjärjestöjen ja valtion laitosten kanssa, kehitelläkseen innovatiivisia ja käytännöllisiä ratkaisuja.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

02

Yhteistyökumppanit

Logo_Auth_512
CEI
porto
cpi

Thessalonikin Artistoteles-Yliopisto

Thessalonikin Aristoteles-yliopisto (AUTh) on vuonna 1925 perustettu valtiollinen yliopisto. Rakenteensa, toimintansa ja kokonsa puolesta se on maan suurin ja monitahoisin korkeakoulu. Yliopiston 41 koulussa opiskelee yli 95 000 opiskelijaa, ja opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä on noin 3 000.

AUTh on päättänyt toteuttaa elinikäisen oppimisen ohjelmia, joilla pyritään vastaamaan kreikkalaisen yhteiskunnan kasvaviin opetus-, koulutus- ja erikoistumistarpeisiin ja -vaatimuksiin. Senaatissa päätettiin (kokouksessa nro 2827/3-11-10) perustaa elinikäisen oppimisen tiedekomitea, joka on käsitellyt yksityiskohtaisesti institutionaalisia puitteita, kansainvälisiä ja kansallisia kokemuksia sekä elinikäisen oppimisen ohjelmien tarkoitusta ja niiden toteuttamisen vaatimuksia AUTh:ssa.

Komitea katsoo, että omarahoitteisten elinikäisen oppimisen ohjelmien toteuttaminen edistää merkittävästi koulutukseen liittyvän sosiaalisen syrjäytymisen vähenemistä sekä Kreikan koulutusjärjestelmän nykyaikaistamista ja koulutuksen laadun parantamista. Komitea katsoo myös, että elinikäisen oppimisen ohjelmien on toimittava puitteissa, jotka takaavat opintojen korkean laadun, niiden yhteensopivuuden julkisille yliopistoille annetun tehtävän kanssa, tarjottujen koulutuspalvelujen sisällön tehokkuuden, uskottavuuden ja pätevyyden sekä varmistavat saavutettujen tutkintojen tunnustamisen ja varojen hallinnoinnin avoimuuden.

 

AUTh:n Kemian laitoksella on lähes 500 opiskelijaa ja 98 henkilökunnan jäsentä, ja se soveltuu erinomaisesti ”Bologna-välineitä” käsittelevän hankkeen koordinointiin, koska sillä on laaja-alaista asiantuntemusta monenvälisestä yhteistyöstä ja Erasmus- liikkuvuusohjelmista ja koska sillä on läheiset yhteydet Kreikan työmarkkinoille. Viimeisten viiden vuoden aikana AUTh on osallistunut 491 koulutushankkeeseen.

Athens Lifelong Learning Institute

Athens Lifelong Learning Institute, eli Ateenan elinikäisen oppimisen instituutti on tutkimus- ja koulutusinstituutti, joka sijaitsee Ateenassa, Kreikassa. Sen tehtävä on edistää ja tehostaa innovaatioprosesseja, erityisesti koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, inhimillisen pääoman kehittämisen, osaamisyhteiskunnan ja sosiaalisen osallisuuden aloilla. Instituutti on aktiivisesti kiinnostunut useista yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten sosiaalisesta syrjäytymisestä, syrjinnästä ja ihmisoikeusrikkomuksista, ja se on pyrkinyt lieventämään niiden vaikutuksia innovatiivisten oppimismenetelmien avulla.

Ateenan elinikäisen oppimisen instituutti osallistuu koulutuksen ekosysteemiin tutkimus- ja kehitystoiminnalla, luomalla avoimia koulutusohjelmia, tekemällä yhteistyötä ja edistämällä yhteistyötä tieteellisten organisaatioiden kanssa sekä järjestämällä koulutustapahtumia.

Sillä on paljon kokemusta yhteiskunnallisia vaatimuksia, kehitystä ja eurooppalaisia painopisteitä vastaavien opetussuunnitelmien ja -ohjelmien kehittämisestä, ja instituutissa uskotaan vakaasti siihen, että ongelmalähtöinen oppiminen ja innovatiiviset opetusmenetelmät herättävät uteliaisuutta ja parantavat oppimiskykyä erityisesti niiden oppijoiden kohdalla, joilla on huomion kiinnittämisen haasteita.

Helsingin Yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin akateeminen oppilaitos, 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Helsingin yliopisto on myös yksi maailman parhaista monitieteisistä tutkimusyliopistoista, ja se on ainoa suomalainen yliopisto, joka sijoittuu jatkuvasti 100 parhaan joukkoon kansainvälisissä yliopistojen rankingeissa.

Vuonna 2018 Helsingin yliopisto sijoittui 57. sijalle Shanghain rankingissa, 99. sijalle Times Higher Education World University Rankingissa ja 79. sijalle Taiwanin (NTU) rankingissa. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uusia ajattelutapoja ihmiskunnan parhaaksi. Tieteen voimalla yliopisto on edistänyt yhteiskuntaa, koulutusta ja hyvinvointia vuodesta 1640 lähtien.

Helsingin yliopiston kansainvälisesti arvostettu ja menestyksekäs kasvatustieteiden tiedekunta on Suomen johtava kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja opetusyksikkö. Helsingin yliopistolla on noin 40 vuoden kokemus tutkimukseen perustuvasta opettajankoulutuksesta sekä noin 30 vuoden kokemus opettajien ja rehtoreiden ammatillisista kehittämisohjelmista.

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta tekee ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimusta. Tiedekunta tuottaa uutta tietoa sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman lisäämiseksi muuttuvassa maailmassa

European University Cyprus

European University Cyprus, eli Kyproksen eurooppalainen yliopisto perustettiin vuonna 2007, ja se kehittyi vuonna 1961 perustetusta Cyprus Collegesta. Yli 60-vuotisen historiansa ansiosta Kyproksen eurooppalainen yliopisto on kasvanut alueen johtavaksi akateemiseksi ja tutkimuslaitokseksi.

Nykyään Kyproksen eurooppalainen yliopisto on nykyaikainen yliopisto, johon sisältyy viisi koulua ja jonka tehtävänä on kouluttaa opiskelijoita menestyksekkääseen uraan ja elämäntehtäviin, ymmärtää ja palvella yhteiskunnan tarpeita sekä tuottaa tietoa tutkimuksen ja innovaation avulla.

Kyproksen eurooppalainen yliopisto on ainoa Kyproksen ja Kreikan yliopisto, joka on saanut QS TOP UNIVERSITIES - luokituksen (QS Stars). QS Stars-luokituksen on saanut Kyproksen eurooppalaisen yliopiston lisäksi moni Yhdysvaltojen, Kanadan ja Euroopan arvostetuimmista yliopistoista. Myös Kyproksen eurooppalaisen yliopiston sisällyttäminen Times Higher Education University Impact Rankings -listalle on erityisen merkittävä menestys, Kasvatustieteiden laitos keskittyy kasvatusjohtamiseen, erityiskasvatukseen (inklusiiviseen kasvatukseen) sekä oppimis- ja viestintäteknologiaan liittyviin kysymyksiin. Sekä opetus- että tutkimustarkoituksessa - sekä kansallisissa että kansainvälisissä - laitos tekee yhteistyötä lukuisten kasvatusalan tutkijoiden kanssa Kyproksella, Kreikassa ja muissa Euroopan maissa. Kasvatustieteiden laitoksella työskentelee ansioitunutta henkilökuntaa (tiedekuntaa ja erityisopettajia), joka harjoittaa merkittävää kansallista ja kansainvälistä toimintaa kasvatustieteiden alalla ja joka osallistuu julkisesti kasvatusalan tapahtumiin Kyproksella.

Perustamisestaan lähtien kasvatustieteiden laitos on keskittynyt korkeatasoiseen koulutukseen sekä yliopiston sisällä että sen ulkopuolella ja pyrkinyt kouluttamaan ammattilaisia ja tutkijoita Kyproksella ja ulkomailla. Osallistumalla useisiin eurooppalaisiin ja paikallisiin tutkimusohjelmiin ja osallistumalla lukuisiin toimintoihin tiedekunnan jäsenet edistävät aktiivisesti humanitaarisen koulutuksen ja tutkimuksen huippuosaamisen vision toteutumista

Pompeu Fabran yliopisto - Interaktiiviset ja hajautetut teknologiat koulutuksessa -ryhmä

TIDE-ryhmä (Interactive & Distributed Technologies for Education) on osa Barcelonan Pompeu Fabra -yliopiston tieto- ja viestintätekniikan laitosta ja insinööritieteiden korkeakoulua. Universitat Pompeu Fabra on Barcelonassa sijaitseva, vuonna 1990 perustettu julkinen yliopisto, joka erottuu edukseen laadukkaan opetuksen, tutkimuksen ja kansainvälisen toiminnan ansiosta.

TIDE:llä on asiantuntemusta tutkimuksesta, joka liittyy teknologiaa hyödyntävien oppimissovellusten suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin, oppimissuunnitteluun, opetuksen ja oppimisen tukemiseen käytettävään analytiikkaan, (yhteis)kirjoittamiseen ja sosiaalisiin työkaluihin, tietokoneavusteiseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen, peleihin, mobiilioppimiseen, osaamisen kehittämiseen ja arviointityökaluihin sekä yhteentoimivuusmäärittelyihin eurooppalaisten ja kansallisten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden kautta. Ryhmää johtaa professori ja siihen sisältyy vanhempia tutkijoita ja post doc - tutkijoita, kehittäjä, tohtoriopiskelijoita ja tutkimusavustajia.

TIDE-ryhmä on kehittänyt useita opetusvälineitä, jotka ovat yhteisön käytettävissä, ja sillä on myös paljon kokemusta opettajien kehittämistyöpajojen ja kurssien suunnittelusta ja tarjoamisesta

Web: https://www.upf.edu/web/tide

Polytechnic Institute Porto

Polytechnic Institute Porto eli Porton ammattikorkeakoulu (P.Porto) on maan suurin ja yksi dynaamisimmista ammattikorkeakouluista, ja se on ammattikorkeakoulujen rankingin ykkönen. Muiden suurten yliopistojen ohella se sijoittuu korkeakoulutuksen kansallisen rankingin ylempään segmenttiin. Portossa on 8 koulua ja yli 20 T&K-yksikköä, ja se on Portugalin parhaimmalla sijalla kansainvälisissä tieteellisissä rankingeissa.

Porton kirjanpito- ja kauppakorkeakoulu (ISCAP) sijaitsee lähellä pääkampusta, ja se tarjoaa 4800 opiskelijalleen valikoiman innovatiivisia kandidaatti- ja maisterikursseja.

ISCAP:lla on kokemusta oppimisen innovoinnista, sillä se on innovaatioita, luovuutta ja verkko- oppimista käsittelemään kehitelty organisaatioyksikkö, joka pyrkii parantamaan opetushenkilöstönsä menetelmiä teknologian avulla (luennoitsijoita kannustetaan käyttämään Moodlea luokkakurssien tukena). ISCAP oli ensimmäinen koulu Portossa, joka tarjosi b-learning-jatkokurssin ja webinaareja, mikä on osoitus koulun kokemuksesta sekä sen halukkuudesta ja sitoutumisesta innovointiin koulutuksessa sen muodosta riippumatta.

ISCAP-P.Porton kulttuurienvälisen tutkimuksen keskus (CEI) kehittää soveltavaa ja perustutkimusta ja tekee yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten laitosten kanssa tieteellisissä, teknisissä ja kulttuurihankkeissa. CEI:n nimitys ja tavoitteet kattavat koko monitieteisen alan, joka syntyy sen kolmen päätutkimuslinjan puitteissa: kulttuurienväliset teoriat ja käytännöt, kulttuurienvälinen viestintä ja kulttuurienvälinen liiketoiminta. CEI:llä on yli 50 jäsentä, ja se on vastannut lukemattomista konferensseista, julkaisuista, hankkeista, liikkuvuudesta ja apurahoista sekä E-Journal of Intercultural Studies -julkaisusta. CEI isännöi myös kahta kansainvälistä ohjelmaa, Cultural Resources for Business (Post-Grad) ja Intercultural Studies for Business (MA), joita tuetaan avoimilla verkko-opetus- ja tutkimusresursseilla. Käy osoitteessa:  www.iscap.ipp.pt/cei

Institute of Educational Policy, eli koulutuspoliittinen instituutti (IEP) - Kreikka

Institute of Educational Policy, eli koulutuspoliittinen instituutti (IEP) on yksityisoikeudellinen julkisyhteisö, jota valvoo opetus- ja uskontoasiainministeriö. IEP on tieteellinen toimeenpaneva elin, joka tukee opetus- ja uskontoasiainministeriötä perus- ja keskiasteen koulutusta, siirtymistä keskiasteen koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen ja opettajankoulutusta koskevissa kysymyksissä. IEP vastaa myös virallisen opetussuunnitelman kehittämisestä ja opetusmateriaalin sekä kansallisella tasolla käytettävien arviointivälineiden hyväksymisestä.

Kyproksen pedagoginen instituutti

The Cyprus Pedagogical Institute, eli Kyproksen pedagoginen instituutti (CPI) perustettiin vuonna 1972 ministerineuvoston päätöksellä, ja se aloitti toimintansa vuonna 1973. Sen tavoitteena oli tulla "... keskukseksi, jossa ammattikunta itse huolehtii toimintansa arvioinnista ja jossa kasvattajat tekevät yhteistyötä järjestelmän kaikilla tasoilla riippumatta siitä, ovatko he luokanopettajina, opettajankoulutuksessa, esimiestehtävissä vai opetushallinnossa.". (kään. Weddell, UNESCO report 1971, s. 14, 3.9 §).

Kyproksen pedagogisen instituutin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa opettajien jatkuvaa ammatillista oppimista kaikilla tasoilla, luoda puitteet opettajien pätevyydelle ja edistää koulutuksen kannalta ensisijaisten horisontaalisten kysymysten käsittelyä sekä parantaa tarjotun koulutuksen sisältöä ja tehokkuutta laajemman kansainvälisen, eurooppalaisen ja paikallisen kontekstin mukaisesti. Lisäksi se osallistuu merkittävästi koulutuspolitiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ottaen huomioon kirjallisuuden ja tutkimuksen sekä ministeriön asettamat painopisteet koulutusjärjestelmän laadun parantamiseksi.

Ministerineuvoston päätösten (elokuu 2015 ja heinäkuu 2017) mukaan CPI on opetus-, kulttuuri-, urheilu- ja nuorisoministeriön virallinen osasto, joka vastaa opettajien ammatillisesta koulutuksesta. Se järjestää vuosittain useita ammatillisen kehittymisen ohjelmia, mukaan lukien laajamittaisia keskitettyjä koulutuksia ja koulukohtaisia ohjelmia. Se on kehittänyt rakenteita ja prosesseja, jotka mahdollistavat ohjelmien tehokkaan toteuttamisen yhteistyössä ministeriön osastojen, opettajajärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Samalla se kehittää verkkoympäristöjä, digitaalisia välineitä ja sisältöä opettajien ja heidän ammatillisen kehittymisensä tukemiseksi.

Tutkimuksen ja kenttätyön sekä Euroopan komission työryhmissä ja asiantuntijaryhmissä toimimisen kautta CPI osallistuu ministeriölle annettavien poliittisten suositusten laatimiseen. Samalla se tekee tiivistä yhteistyötä Kyproksen julkisten ja yksityisten yliopistojen sekä ulkomailla sijaitsevien yliopistojen ja muiden ammatillisten elinten kanssa.

Kansallinen koulutusneuvosto - Portugali

National Educational Council Portugal, eli Portugalin kansallinen koulutusneuvosto (CNE) on riippumaton koulutusasioita käsittelevä neuvoa-antava elin, jonka puheenjohtajan valitsee Portugalin parlamentti.

Kansallisen opetusneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja, kannanottoja ja suosituksia kaikista koulutusasioista joko omasta aloitteestaan tai vastaamalla hallituksen tai parlamentin mahdollisesti esittämiin pyyntöihin. Kansallinen opetusneuvosto muodostaa näkemyksiä ja antaa neuvoja useista koulutusasioista ja pyrkii edistämään kaikkien koulutusalan sidosryhmien osallistumista laajan koulutuspoliittisen yhteisymmärryksen saavuttamiseen.

Sen lisäksi, että se antaa lausuntoja, jotka vastaavat hallituksen ja parlamentin pyyntöihin, sen riippumattomuus ja itsenäisyys ilmenevät ennen kaikkea sen oman asialistan laatimisessa sen määrittäessä toiminta-alueita, joita se pitää olennaisen tärkeinä koulutuksen parantamisen kannalta, ja sen laatiessa omasta aloitteestaan suosituksia. Se toteuttaa tehtäväänsä myös muilla toimilla, joita ovat seminaarien ja konferenssien järjestäminen, tutkimusten tekeminen ja asiantuntijoiden kuuleminen.

CNE:n monivuotisessa toimintasuunnitelmassa 2018-2021 suunnitellaan toimia ja toimintaa tulevaksi neljäksi vuodeksi, ja siinä otetaan huomioon muun muassa kansallinen koulutustilanne, hallituksen määrittelemät painopisteet, ilmaistu halu saavuttaa Euroopan unionin ja YK:n puitteissa sovitut tavoitteet sekä odotettavissa olevat teknologiset ja tieteelliset muutokset. Siinä määritellään strategiset tavoitteet ja teemat, joita on tarkoitus käsitellä tarkastelujaksolla, sekä vuonna 2018 kehitettävät toimet, jotka on huomioitu tässä kertomuksessa.

Scroll to Top